Logo

टिकट काट्ने तरिका

 • १. अनलाइन टिकटमा क्लिक गर्नुहोस्
 • २. तपाईको Category छान्नुहोस्
 •   क. विभाग अनुसार
 •   ख. लक्षण अनुसार
 • ३. तपाईंको प्राथमिकता छनौट गर्नुहोस्:
 •   क. General Out Patient Department (OPD)
 •   ख. Extended Hospital System (EHS) लाई पेइंग क्लिनिक पनि भनिन्छ
 • ४. जनरल ओपीडीमा, डाक्टर वा मिति अनुसार Unit छनौट गर्नुहोस् (यदि Unit उपलब्ध छन् भने)
 • ५. EHS मा, चिकित्सकको अनुसार छनौट गर्नुहोस्
 • ६. पात्रोबाट मिति क्लिक गर्नुहोस्
 • ७. व्यक्तिगत डेटा फारम भर्नुहोस्
 • ८. भुक्तानी गर्न मनपर्ने Gateway छनौट गर्नुहोस्
 • ९. विवरणहरू निश्चित गर्नुहोस्
 • १०.प्रमाणिकरणको लागि कुर्नुहोस् र प्रमाणित गर्नुहोस्
 • ११. तपाई आफ्नो व्यक्तिगत डाटाको साथ पुष्टिगत विवरणको PDF पाउनुहुनेछ
 •   क. तपाईं या त प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई OPD मा ल्याइ डक्टरलाई दिन सक्नुहुन्छ
 •   ख. वा तपाईं OPD मा स्टाफलाई पुष्टि गरिएको टिकट देखाउन सक्नुहुन्छ

Steps for Ticketing

 • 1. Click on Online ticketing
 • 2. Choose your category by:
 •   a. Department
 •   b. Or according to your symptoms
 • 3. Then choose your preference:
 •   a. General Out Patient Department (OPD)
 •   b. Extended Hospital System (EHS) also known as paying clinic
 • 4. In General OPD, choose the preferred unit (if units available) according to the doctors or the date
 • 5. In EHS, choose according to the doctor
 • 6. Click the date from the calendar
 • 7. Fill the personal data form
 • 8. Also choose the preferred Gateway to pay
 • 9. Confirm the details
 • 10. Wait for verification and verify when you get it
 • 11. You will get confirmed PDF with your personal data
 •   a. You can either print and bring it to the OPD and give it to the doctor
 •   b. Or you can show the confirmed ticket to the Staff in the OPD

Powered By: Logo